ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.จิมมี่ ทองพิมพ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมชิด เทียนชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา