ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บูรณาการ วันภาษาไทย วันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอาเซียนและถวายเทียนพรรษา
        โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมจัดกิจกรรมบูรณาการ วันสำคัญ วันภาษาไทย วันวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญ และคุณค่าของภาษาไทย มีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทย โดยรู้จักรัก และภูมิใจในความเป็นไทย รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรุ้เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน ได้พร้อมรับกับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน และแสดงถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยทุกกลุ่มสาระฯ ร่วมกันบูรณาการสร้างสรรค์กิจกรรมและผลงาน และในภาคบ่ายทางโรงเรียนจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมให้ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

คลิ๊กที่นี่ >> เพื่อดูภาพกิจกรรม


โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,14:20   อ่าน 106 ครั้ง