ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พัฒนาแกนนำนักเรียนเพศวิถีศึกษา ในโครงการพัฒนาหลักสูตรและนำร่อง วิถีเพศศึกษา

        องค์การแพธแห่งประเทศไทย (PATH) ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้าน ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา มาจากความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ตัดสินใจเลือก และรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการมีข้อมูลรอบด้าน มุ่งปรับปรุงทัศนคติและความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศ การบริโภคสื่อต่างๆ อย่างใคร่ครวญ การมีทักษะการปฏิเสธ การต่อรอง และการรู้จักป้องกันตนเอง จนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นทักษะชีวิตของเยาวชน
        ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรม ในวันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการอบรม ใวันที่ 15 กันยายน 2561

คลิ๊กที่นี่ >> เพื่อดูภาพกิจกรรม

 

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,11:56   อ่าน 625 ครั้ง