ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการคุณธรรมนำชีวิต
        โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมร่วมกับอง์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในตำบลซับใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม และโรงเรียนบ้านบุฉนวน ตามโครงการคุณธรรมนำชีวิต ณ หอประชุมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โดยพระครูวิเทศศาสนคุณ ท่านได้ให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้ วันที่ 21 กันยายน 2561

คลิ๊กที่นี่ >> เพื่อดูภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2562,14:32   อ่าน 619 ครั้ง