ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักความสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 จังหวัดชัยภูมิ
         โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักความสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมารฉันท์ ประจำปี 2563 จังหวัดชัยภูมิ

         นักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมจำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักความสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 จังหวัดชัยภูมิ ณ หอประชุมอุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563


คลิ๊ก>>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม


โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,15:54   อ่าน 317 ครั้ง