ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
              สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

               โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ได้จัดโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยกิจกรรมวันวิทยาสาตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์ และเพื่อฝึกให้นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และเข้าใจหลักการทางวิทยาสาตร์มากขึ้น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>คลิ๊ก


โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,10:51   อ่าน 55 ครั้ง