ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอบคุณการร่วมรับฟังนโยบายบูรณาการด้านการจัดการศึกษา ของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตามนโยบายของท่าน รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                ขอบคุณการร่วมรับฟังนโยบายบูรณาการด้านการจัดการศึกษา ของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตามนโยบายของท่าน รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


                โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  ขอขอบคุณท่านมณฑล  ภาคสุวรรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อาชีวศึกษา สพม.30 ผู้แทนจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1,2,3 และผู้นำชุมชน ที่ได้มาร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมรับฟังนโยบายบูรณาการด้านการจัดการศึกษา ของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตามนโยบายของท่าน รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นับเป็นประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งสำหรับลูกหลานเยาวชนไทย ขอบคุณท่าน ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ. สพป. ชย3 ที่มอบหมายให้ ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง ศึกษานิเทศก์ และคณะ ท่านผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชนทุกแห่ง ผู้บริหารในเครือข่ายซับใหญ่ สำหรับการตัดสินใจด้านบริหาร จัดการศึกษาของชาติในอนาคต
ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>คลิ๊ก
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,16:06   อ่าน 70 ครั้ง