ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๕๐๐ ที่นั่ง ของโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
       โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๕๐๐ ที่นั่ง ของโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๑๘,๗๐๐.๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 4110 ครั้ง