ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์

                     โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2564,15:37   อ่าน 218 ครั้ง