ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.จิมมี่ ทองพิมพ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/05/2013
ปรับปรุง 23/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 857394
Page Views 1197557
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กุดน้ำใส จัตุรัส
2 โรงเรียนบ้านเดื่อ กุดน้ำใส จัตุรัส
3 โรงเรียนบ้านท่าแตง กุดน้ำใส จัตุรัส
4 โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) กุดน้ำใส จัตุรัส
5 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร กุดน้ำใส จัตุรัส
6 โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) กุดน้ำใส จัตุรัส
7 โรงเรียนบ้านสำโรงโคก กุดน้ำใส จัตุรัส
8 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์) กุดน้ำใส จัตุรัส
9 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา บ้านกอก จัตุรัส
10 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง บ้านกอก จัตุรัส
11 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล บ้านกอก จัตุรัส
12 โรงเรียนศรีเทพบาล บ้านกอก จัตุรัส
13 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง บ้านกอก จัตุรัส
14 โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว บ้านกอก จัตุรัส
15 โรงเรียนอนุบาลสรรพกิจโกศล บ้านกอก จัตุรัส
16 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านกอก จัตุรัส
17 โรงเรียนบ้านงิ้ว บ้านขาม จัตุรัส
18 โรงเรียนบ้านนา บ้านขาม จัตุรัส
19 โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง บ้านขาม จัตุรัส
20 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี บ้านขาม จัตุรัส
21 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล บ้านขาม จัตุรัส
22 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ บ้านขาม จัตุรัส
23 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา บ้านขาม จัตุรัส
24 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ละหาน จัตุรัส
25 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ละหาน จัตุรัส
26 โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ละหาน จัตุรัส
27 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) ละหาน จัตุรัส
28 โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี ละหาน จัตุรัส
29 โรงเรียนบ้านดอนละนาม ละหาน จัตุรัส
30 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ละหาน จัตุรัส
31 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ส้มป่อย จัตุรัส
32 โรงเรียนบ้านส้มป่อย ส้มป่อย จัตุรัส
33 โรงเรียนบ้านห้วยบง ส้มป่อย จัตุรัส
34 โรงเรียนบ้านโนนเชือก ส้มป่อย จัตุรัส
35 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี หนองบัวบาน จัตุรัส
36 โรงเรียนบ้านหลักศิลา หนองบัวบาน จัตุรัส 044-870240
37 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น หนองบัวบาน จัตุรัส 044870272
38 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา หนองบัวบาน จัตุรัส
39 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก หนองบัวโคก จัตุรัส
40 โรงเรียนบ้านทามจาน หนองบัวโคก จัตุรัส
41 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) หนองบัวโคก จัตุรัส
42 โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองบัวโคก จัตุรัส
43 โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก หนองบัวโคก จัตุรัส
44 โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) หนองบัวใหญ่ จัตุรัส
45 โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) หนองบัวใหญ่ จัตุรัส
46 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม หนองบัวใหญ่ จัตุรัส
47 โรงเรียนหนองบัวใหญ่(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 4 ) หนองบัวใหญ่ จัตุรัส
48 โรงเรียนบ้านห้วย หนองโดน จัตุรัส
49 โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) หนองโดน จัตุรัส
50 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า หนองโดน จัตุรัส
51 โรงเรียนบ้านยางเครือ หนองโดน จัตุรัส
52 โรงเรียนบ้านหนองโดน หนองโดน จัตุรัส
53 โรงเรียนบ้านโนนฝาย หนองโดน จัตุรัส
54 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ ซับใหญ่
55 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สาขาหนองใหญ่ ซับใหญ่ ซับใหญ่
56 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ ซับใหญ่
57 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ ซับใหญ่ 0-44731057
58 โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่ ซับใหญ่
59 โรงเรียนบ้านวังพง ซับใหญ่ ซับใหญ่
60 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ ซับใหญ่
61 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ตะโกทอง ซับใหญ่
62 โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทอง ซับใหญ่
63 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น ตะโกทอง ซับใหญ่
64 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ท่ากูบ ซับใหญ่
65 โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ ซับใหญ่
66 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ท่ากูบ ซับใหญ่
67 โรงเรียนบ้านวังกุง ท่ากูบ ซับใหญ่
68 โรงเรียนบ้านโป่งเกต ท่ากูบ ซับใหญ่
69 โรงเรียนบ้านท่าชวน ท่ากูบ ซับใหญ่
70 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บ้านชวน บำเหน็จณรงค์
71 โรงเรียนหินตั้งพิทยากร บ้านชวน บำเหน็จณรงค์
72 โรงเรียนมะนะศึกษา บ้านชวน บำเหน็จณรงค์
73 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์
74 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บ้านชวน บำเหน็จณรงค์
75 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์
76 โรงเรียนบ้านห้วยทราย บ้านชวน บำเหน็จณรงค์
77 โรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
78 โรงเรียนบ้านตาล บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
79 โรงเรียนวังกะอาม บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
80 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
81 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
82 โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 044-870473
83 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์
84 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์
85 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์
86 โรงเรียนหนองกกสามัคคี บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์
87 โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์
88 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์
89 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์
90 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์
91 โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์
92 โรงเรียนบ้านหนองดง หัวทะเล บำเหน็จณรงค์
93 โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ หัวทะเล บำเหน็จณรงค์
94 โรงเรียนบ้านโคกแสว หัวทะเล บำเหน็จณรงค์
95 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา หัวทะเล บำเหน็จณรงค์
96 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) หัวทะเล บำเหน็จณรงค์
97 โรงเรียนหัวสระวิทยา หัวทะเล บำเหน็จณรงค์
98 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์
99 โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์
100 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์
101 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์
102 โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์
103 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์
104 โรงเรียนบ้านซับยาง โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 044-870135
105 โรงเรียนปากจาบวิทยา โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์
106 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์
107 โรงเรียนบ้านกุดตาลาด โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์
108 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์
109 โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์
110 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์
111 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์
112 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
113 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
114 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
115 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านหลังสัน วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
116 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
117 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
118 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
119 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
120 โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
121 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 044-897003
122 โรงเรียนบ้านหนองโจด หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
123 โรงเรียนบ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
124 โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
125 โรงเรียนไพโรจน์วิทยา หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
126 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
127 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว
128 โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว
129 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา ห้วยแย้ หนองบัวระเหว
130 โรงเรียนบ้านห้วยยางดี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว
131 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว
132 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว ห้วยแย้ หนองบัวระเหว
133 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว
134 โรงเรียนบ้านดอนกอก โคกสะอาด หนองบัวระเหว
135 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โคกสะอาด หนองบัวระเหว
136 โรงเรียนบ้านดอนกอก สาขาบ้านห้วยทับนาย โคกสะอาด หนองบัวระเหว
137 โรงเรียนบ้านละหานค่าย โคกสะอาด หนองบัวระเหว
138 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ โคกสะอาด หนองบัวระเหว
139 โรงเรียนบ้านหนองจาน โคกสะอาด หนองบัวระเหว
140 โรงเรียนบ้านหนองม่วง โคกสะอาด หนองบัวระเหว
141 โรงเรียนโป่งขุนเพชร โคกสะอาด หนองบัวระเหว
142 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก โสกปลาดุก หนองบัวระเหว
143 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) โสกปลาดุก หนองบัวระเหว
144 โรงเรียนบ้านหนองตานา โสกปลาดุก หนองบัวระเหว
145 โรงเรียนบ้านท่าศิลา โสกปลาดุก หนองบัวระเหว
146 โรงเรียนมงคลศึกษา เทพสถิต
147 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว นายางกลัก เทพสถิต
148 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง นายางกลัก เทพสถิต
149 โรงเรียนบ้านน้ำลาด นายางกลัก เทพสถิต
150 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ นายางกลัก เทพสถิต
151 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก เทพสถิต
152 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายางกลัก เทพสถิต
153 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย นายางกลัก เทพสถิต
154 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก เทพสถิต
155 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก เทพสถิต
156 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต
157 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต
158 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง บ้านไร่ เทพสถิต
159 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านไร่ เทพสถิต
160 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ บ้านไร่ เทพสถิต
161 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ บ้านไร่ เทพสถิต
162 โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) บ้านไร่ เทพสถิต
163 โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ บ้านไร่ เทพสถิต
164 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ บ้านไร่ เทพสถิต
165 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต
166 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ บ้านไร่ เทพสถิต
167 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห บ้านไร่ เทพสถิต
168 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก วะตะแบก เทพสถิต
169 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต วะตะแบก เทพสถิต
170 โรงเรียนบ้านวังมน วะตะแบก เทพสถิต
171 โรงเรียนบ้านซับหมี วะตะแบก เทพสถิต
172 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี วะตะแบก เทพสถิต
173 โรงเรียนบ้านซับไทร วะตะแบก เทพสถิต
174 โรงเรียนบ้านช่องสำราญ วะตะแบก เทพสถิต
175 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ วะตะแบก เทพสถิต
176 โรงเรียนบ้านดงลาน วะตะแบก เทพสถิต
177 โรงเรียนซับถาวรพัฒนา วะตะแบก เทพสถิต
178 โรงเรียนบ้านโคกไค วะตะแบก เทพสถิต
179 โรงเรียนบ้านห้วยฝรั่ง วะตะแบก เทพสถิต
180 โรงเรียนบ้านวังคมคาย ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
181 โรงเรียนบ้านหนองจะบก ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
182 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
183 โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
184 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
185 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
186 โรงเรียนบ้านประดู่งาม ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
187 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
188 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
189 โรงเรียนบ้านไทรงาม โป่งนก เทพสถิต
190 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน โป่งนก เทพสถิต
191 โรงเรียนซับมงคลวิทยา โป่งนก เทพสถิต
192 โรงเรียนบ้านสะพานยาว โป่งนก เทพสถิต
193 โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา โป่งนก เทพสถิต
194 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา โป่งนก เทพสถิต
195 โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี โป่งนก เทพสถิต
196 โรงเรียนบ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต
197 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา โป่งนก เทพสถิต
198 โรงเรียนบ้านศิลาทอง โป่งนก เทพสถิต
199 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก กะฮาด เนินสง่า
200 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด เนินสง่า
201 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ กะฮาด เนินสง่า
202 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ตาเนิน เนินสง่า
203 โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ตาเนิน เนินสง่า
204 โรงเรียนบ้านโกรกกุลา ตาเนิน เนินสง่า
205 โรงเรียนบ้านหนองขาม ตาเนิน เนินสง่า 044870440
206 โรงเรียนบ้านหนองแขม ตาเนิน เนินสง่า
207 โรงเรียนบ้านหนองตอ รังงาม เนินสง่า
208 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม รังงาม เนินสง่า
209 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี รังงาม เนินสง่า -
210 โรงเรียนรังงามวิทยา รังงาม เนินสง่า
211 โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา รังงาม เนินสง่า 044-870106
212 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา หนองฉิม เนินสง่า
213 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) หนองฉิม เนินสง่า
214 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ หนองฉิม เนินสง่า
215 โรงเรียนบ้านบะเสียว หนองฉิม เนินสง่า (044) 846407
216 โรงเรียนบ้านหนองผักชี หนองฉิม เนินสง่า