ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายเกษม กิติพันธยาพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0815799788
อีเมล์ : kasem95@hotmail.com
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2563,10:51  อ่าน 79 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ปีการศึกษา2559
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2563,10:51   อ่าน 79 ครั้ง